Главная → Біогумус безпечний!

Біогумус безпечний!

Біогумус в роботі безпечний, навпаки, він виступає за своєю природою як антисептик. У ньому абсолютно відсутні хімічні добавки. На відміну від гною він не забруднює грунтові води, не токсичний, не змінює кислотність грунту. Це скупчення фактично всіх корисних мікроорганізмів, грибів, природних грунтових антибіотиків, вітамінів, ферментів, біологічно активних речовин, мікро – і макроелементів і багато іншого, що сприяють росту рослин, підвищують їх імунітет, пригнічують всі патогенні мікроорганізми, гриби і т. п.

Біогумус не містить яйця гельмінтів, заразних і незаразних збудників захворювань, принаймні, в таких кількостях, які здатні викликати захворювання. Черв’як дощової, пропускаючи через свій шлунково – кишкового тракту корм, повністю знезаражує його, навіть вміст важких металів і радіоактивних елементів значно знижується і вони переходять в нерухомі форми-черв’як сприяє зниженню радіаційного фону.

З біогумусом можна працювати незахищеними руками і дорослим, і дітям, але потрапляння в очі і ротову порожнину небажано. При попаданні промити чистою водою.

Мінуси застосування мінеральних добрив

У зв’язку з наростанням і все більшою інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва, враховуючи збільшення застосування мінеральних і органічних добрив, засобів хімічного захисту рослин від бур’янів, шкідників і хвороб, з насиченням виробництва і нарощуванням потужностей у тваринництві, зростає небезпека забруднення навколишнього середовища.

У зв’язку з цим необхідно розробляти і впроваджувати заходи, що дозволяють запобігти негативним наслідкам господарської діяльності людини на навколишнє середовище.

Однією з головних причин, що погіршують якість вод, виключаючи точкові джерела, є грунтова ерозія, в результаті якої ерозійний матеріал, що містить найродючіший шар грунту з внесеними добривами і пестицидами, змивається поверхневим стоком в річки. Тому в основі охорони грунтів від змиву і забруднення водойм поверхневим стоком лежить система протиерозійних заходів і в першу чергу раціональна грунтозахисна система землеробства: прийоми протиерозійного обробітку грунту (контурна обробка, смугове розміщення культур, терасування схилів, створення куліс, посів грунтозахисних культур), оптимальні терміни і дози внесення добрив.

У зв’язку зі зростаючим застосуванням засобів захисту рослин, зміною їх складу, асортименту і можливостей акумуляції пестицидів в грунті, в рослинах і в організмі людини і тварин виникла необхідність розробки заходів з охорони природи при внесенні отрутохімікатів.
Головними з умов правильного застосування пестицидів і хімічних меліорантів є використання їх в строгому співвідношенні з нормами, які повинні встановлюватися для кожного виду отрутохімікатів, конкретно стосовно до грунтово-кліматичних умов регіону їх внесення, і повне виключення їх побічного шкідливого впливу на інші організми.

Захист навколишнього середовища біогумусом

Основною метою меліоративних заходів є збільшення продуктивності грунтів і збереження при цьому характерних елементів ландшафту відповідно до вимог охорони природи. Широке впровадження заходів з охорони природи дозволить ефективно впливати на підвищення врожаїв і поліпшення якості продукції, сприятиме охороні навколишнього середовища від забруднення і руйнування.

Забруднюють грунти і мінеральні добрива, якщо їх вносять в дозах, що перевищують можливість рослин їх засвоїти. Добрива слід вносити, керуючись рекомендаціями науково-дослідних установ.

Запобігання забруднення ґрунтів шкідливими речовинами-одна з найбільш важливих проблем, вирішення якої вимагає зусиль працівників не тільки сільського господарства, а й усіх галузей промисловості, транспорту.
ЗАМОВИТИ ТОВАР